Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Psykoterapia 3/1999

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Jari Sink­ko­nen: John Bowl­byn havain­nois­ta alkoi teo­reet­ti­sen ajat­te­lu­ta­van muu­tos
 • Maa­rit Silvén & Mai­ja Levä­nen: Kiin­ty­mys ja vuo­ro­vai­ku­tus per­heis­sä suo­ma­lai­sen seu­ran­ta­tut­ki­muk­sen valos­sa
 • Mir­jam Kal­land: Sijais- tai adop­tio­lap­si ja kiin­ty­mys­suh­teen tuke­mi­nen
 • Kat­ri Kan­ni­nen: Kiin­ty­mys­mal­lit, trau­ma ja tera­peut­ti­nen allians­si
 • Lee­na Kuuse­la: Kes­ki-ikäi­nen nai­nen, fyy­si­set oireet ja koke­mus itses­tä
 • Mikael Lei­man: Teo­ria ja empii­ri­set yleis­tyk­set elä­vän ymmär­tä­mi­sen estee­nä psy­ko­te­ra­pias­sa

Semi­naa­ri­kuu­lu­mi­sia

 • Arja Rasi­lai­nen: Inhi­mil­li­nen kiin­nit­ty­mi­nen ja kiin­ty­mys

Sohvi’en maa­il­ma

 • Ulla Kyrön­sep­pä: Iljan äidik­si, Suvi Aho­lan haas­tat­te­lu

Luet­tua

 • Han­ne­le Tör­rö­nen: “Minä olen suul­la, en ruu­miil­la puhu­va äiti”, esit­te­ly Suvi Aho­lan kir­jas­ta Iljan äidik­si

Koet­tua

 • Pet­ri Mero­nen: Pojas­ta pol­vi para­nee, esit­te­ly Mari­ta Liu­lian mul­ti­me­dia­teok­sis­ta

Leh­den kir­joit­ta­jat

 • Kir­joit­ta­jat