Lehdet 1987

Valit­se vuo­si: 2020 2019 2018 2017 2016 1992 1991 1988 1987 1984

Huom! Saat avat­tua artik­ke­lin klik­kaa­mal­la väril­lis­tä link­kiä.


Psykoterapia 1/1987

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Iha­lai­nen, M‑L.: The­ra­peian his­to­ria ja nyky­päi­vä
 • Par­land, O.: Psy­kiat­ria ja sen tie­tei­den väli­nen ase­ma II
 • Reko­la, J.: Balint-perin­ne — hoi­to­suh­teen uusi tule­mi­nen
 • Maja­va, H.: Mie­hen elä­män­kaa­ri
 • Kivi­ran­ta, P.: Koke­muk­sia mies­po­ti­lai­den ana­lyyt­ti­ses­tä psy­ko­te­ra­pias­ta
 • Frey­berg, J.: Ikään­ty­vä nar­sis­ti
 • Sito­lah­ti, T.: Medi­taa­tio


Psykoterapia 2/1987

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maja­va, H.: Tie­don valo ja aurin­ko
 • Moi­la­nen, O.: Esi­neis­tet­ty minä osa­na hal­lin­ta­kult­tuu­ria
 • Johans­son, A.: Psy­koa­na­lyyt­ti­nen tek­niik­ka
 • Jacob, W.: Vic­tor von Weiz­säc­ker ja Sig­mund Freud
 • Tuo­hi­met­sä, M.: Yksi­löi­ty­mi­nen orga­ni­saa­tios­sa
 • David­kin, K.: Laa­ja-alai­nen fysio­te­ra­pia
 • Leh­to­vuo­ri, P.: Lap­sen kehi­tyk­sen tuke­mi­nen