Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Lehdet 1996

Psykoterapia 3–4/1996

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Simeon ja saa­pas­nah­ka­tor­ni
 • Juha­ni Reko­la: Jou­lu­ker­to­mus myy­tin tut­ki­jan näkö­kul­mas­ta
 • Eugen Drewer­mann: “Tätä kirk­koa Jee­sus ei tar­koit­ta­nut”
 • James M. Fisch: Self-psy­ko­lo­gi­nen näkö­kul­ma psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sä hoi­dos­sa
 • Rob Lei­per: Orga­ni­saa­tiot oppi­mas­sa koke­muk­ses­taan
 • Saka­ri Käh­kö­nen: Minän vas­ta­rin­nas­ta Wil­helm Reic­hin eräs tapaus­se­los­tus

Luet­tua

 • Ola­vi Lind­fors: Luo­vuus kuriin kou­lu­tusyh­tei­söis­sä

 • Soi­li Haa­ra­mo, Hele­na Itä­lä, Pirk­ko Sil­ta­la, Sen­ja Suho­nen: Psy­ko­te­ra­pia-leh­den pää­toi­mit­ta­jal­le

Psykoterapia 1–2/1996

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Antiik­kia
 • lnge­borg Cla­rus: Ani­ma ja Ani­mus “in sta­tu nascen­di” — ihmi­sen nai­sel­li­sis­ta ja mie­hi­sis­tä sie­lun­ku­vis­ta
 • lnge­borg Cla­rus: Elä­män puus­ta ja muu­tok­sen kat­ti­las­ta
 • Kris­tii­na Mäl­kö­nen: Häpeä — avoin ja kät­ket­ty
 • Johan­nes Myy­rä: Se puhuu asias­ta
 • Panu Hal­la­maa: lnt­ros­pek­tio, empa­tia ja tie­de

Luet­tua

 • Heik­ki Maja­va: “Nos­fe­ra­tun maa”