Mediakortti

Psy­ko­te­ra­pia on The­ra­peia-sää­tiön ja The­ra­peia-yhdis­tyk­sen jul­kai­se­ma aika­kaus­leh­ti alan ammat­ti­lai­sil­le ja psy­koa­na­lyyt­ti­ses­ta näkö­kul­mas­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Pai­nos­mää­rä 1350 kap­pa­let­ta.

Leh­ti ilmes­tyy 4 ker­taa vuo­des­sa.

Ilmes­ty­mi­sa­jan­koh­dat; ilmoi­tus­ten jät­tö­ai­ka kuusi viik­koa aiem­min:

  • 1. nro 28.2.
  • 2. nro 31.5.
  • 3. nro 30.9.
  • 4. nro 30.11.

Ilmoi­tuk­set lähe­te­tään toi­mi­tus­sih­tee­ril­le mie­lui­ten säh­kö­pos­tin liit­tee­nä.

Ilmoi­tus­ten hin­nat: 1/1 sivua 460 euroa, 1/2 sivua 270 euroa, 1/4 sivua 160 euroa. Hin­toi­hin sisäl­tyy alv.

Pai­no­pin­ta-ala: pals­tan koko 70 x 200 mm, kah­den pals­tan yhteen­las­ket­tu leveys 140 mm, koko sivun pai­no­pin­ta-ala 140 x 200 mm.

Toi­mi­tuk­sen pos­tio­soi­te: Tope­liuk­sen­ka­tu 15 A 1, 00250 Hel­sin­ki.

Pai­no­paik­ka: Her­mes Oy, Tam­pe­re.