Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Lehdet 1982

Psykoterapia 1/1982

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

  • Lee­na Ormio: Vuo­ro­vai­ku­tuk­seen
  • Päi­vik­ki Vii­ni­sa­lo: Rak­kaus ja viha psy­ko­te­ra­pias­sa
  • Lau­ri Kruus, Hele­na Val­po­la ja Elli Kei­nä­nen: Kol­mi­vuo­ti­sen psy­ko­te­ra­pia­kou­lu­tuk­sen arvioin­tia

Psykoterapia 2/1982

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

  • Mart­ti Sii­ra­la: Surun yhtei­syys ja ihmi­syy­si­den­ti­teet­ti
  • Kyl­lik­ki Kaut­tu: Min­na Paa­vo­lai­sen tera­peia­lai­sil­le: Olen oppi­nut teil­tä ja teis­tä
  • Heik­ki Maja­va: Hen­ki­set voi­ma­va­rat lää­kä­rin työs­sä
  • Han­nu Mak­ko­nen: Hoi­dol­li­nen ja lää­ke­tie­teel­li­nen ihmis­kä­si­tys