Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Psykoterapia 2/1999

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

  • Maa­rit Arp­po: Väliai­kai­nen maa­il­man­kat­so­mus…
  • Juha Hol­ma ja Juk­ka Aal­to­nen: Psy­koo­si on ker­to­muk­sen etsi­mis­tä koke­muk­sil­le
  • Mar­ja-Lee­na Hei­no­nen ja Vil­jo Räik­kö­läi­nen: “Siru pääs­sä” — mut­ta kenen? Ymmär­tä­mi­sen ja ymmär­ret­tä­vyy­den koh­ta­lois­ta skit­so­fre­nian tämän päi­vän hoi­to­kult­tuu­ris­sa
  • Esa Pel­to­la: Stres­si-haa­voit­tu­vuus­mal­li skit­so­fre­nia­po­ti­laan kun­tou­tuk­ses­sa ja hoi­dos­sa

Kat­sauk­sia

  • Iiro Jääs­ke­läi­nen ja Rune Röyks: Kog­ni­tii­vis­ten puu­tos­ten seu­lon­ta ja hoi­to osa­na skit­so­fre­nian koko­nais­val­tais­ta kun­tou­tus­ta
  • Mart­ti Kei­nä­nen: Sisäi­sen vuo­ro­pu­he­lun kehi­tys psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sä psy­ko­te­ra­pias­sa kie­len­käy­tön ilmen­tä­mä­nä
  • Pir­jo Kuk­ko­nen: Oscar Par­lan­din hil­jai­suu­den kie­li, osa 2

Klas­sik­ko­ja

  • Mart­ti Tuo­hi­met­sä: H.S. Sul­li­van: tapaus­se­los­tus

Sohvi’en maa­il­ma

  • Anna­lee­na Ket­tu­nen: Hel­sin­gin Juh­la­viik­ko­jen Vuo­den tai­tei­li­jan Rafael War­din haas­tat­te­lu

Luet­tua

  • Heli Mer­ta­nen: Alfres Drees: Freie Phan­ta­sien