Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Psykoterapia 1/1995

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

  • Maa­rit Arp­po: Jutun­juur­ta
  • Otto Kern­berg: Akuu­tit ja kroo­ni­set vas­tat­rans­fe­rens­si­reak­tiot

Semi­naa­ri­sa­toa

  • Juha­ni lha­nus: Tera­pioi­den var­hais­ke­hi­tyk­ses­tä Suo­mes­sa
  • Jou­ko Aho: Onko psy­koa­na­lyy­si epä­tie­det­tä?
  • Ari Ollin­hei­mo: Adolf Grün­bau­min dia­lo­gi psy­koa­na­lyy­sin kans­sa
  • Jus­si Sil­vo­nen: Psyyk­ki­nen “näyt­tä­mö” ja tera­peut­ti­nen prak­sis-kiis­ta psy­koa­na­lyy­sin koh­tees­ta

Yleis­luen­noil­ta

  • Johan­nes Myy­rä: Uskal­lan­ko häi­ri­tä uni­ver­su­mia — kes­ki-ikäi­sen miet­tei­tä