Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Psykoterapia 3/1993

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

  • Pirk­ko Sil­ta­la: Rak­kau­den ja vihan ris­ti­rii­ta van­hem­pien ja las­ten suh­tees­sa
  • Pirk­ko Väi­sä­nen: Elä­män jat­ku­vuu­den kat­kea­mi­nen. Las­ten pahoin­pi­te­lyt ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tuke­mi­nen
  • Hele­na Itä­lä: Las­tenp­sy­ko­te­ra­peut­ti ja lap­sen van­hem­mat
  • Ulla Kyrön­sep­pä: Lap­sen mene­tys
  • Pirk­ko Nie­me­lä: Äitiy­den ris­ti­rii­to­jen työs­tä­mi­nen
  • Johan­nes Myy­rä: Toi­seu­den lah­ja

Kolum­ni

  • Heik­ki Maja­va: Sie­lun­hoi­to — teo­lo­gis­ta psy­ko­te­ra­pi­aa?