Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Psykoterapia 2–3/1992

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

  • Maa­rit Arp­po: Työ­tön Ika­ros
  • Malcolm Pines: Häpeän yleis­maa­il­mal­li­suus: psy­koa­na­lyyt­ti­nen näkö­kul­ma
  • Joyce Mcdou­gall: Arkaa­inen sek­su­aa­li­suus ja psy­ko­soo­ma
  • Rai­la Vil­pas: Luo­mis­myyt­ti: ego — alkios­ta iduk­si I
  • Kris­tii­na Mäl­kö­nen: Miet­tei­tä myyt­ti­sel­tä mat­kal­ta
  • Kari Pylk­kä­nen, Kirs­ti Palo­nen: Epä­va­kaa talous ja epä­va­kaa per­soo­nal­li­suus

Kolum­ni

  • Heik­ki Maja­va: Nai­nen sotu­ri­na, “paha rin­ta”?