Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Psykoterapia 4/1986

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

  • Heik­ki Maja­va: Itse­tie­dos­tuk­sen vai­kea aika
  • Oscar Par­land: Psy­kiat­ria ja sen tie­tei­den väli­nen ase­ma
  • Sid­ney Rosenblatt: Minuu­den tuhou­tu­mi­nen
  • Juk­ka Pie­ti­lä: Mar­tin Buber
  • Pek­ka Kivi­ran­ta: Tie­tees­sä tapah­tuu

Lähe­tet­ty­jä kir­joi­tuk­sia

  • Kat­ri Mal­mi­vaa­ra: Aja­tuk­sia the­ra­peia­lai­ses­ta sai­raus­kä­si­tyk­ses­tä
  • Mat­ti Jou­ka­maa: Ala­se­län kipu ja psyyk­ki­set teki­jät

The­ra­peias­ta

  • Ris­to Niva­ri: Myyt­ti