Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Psykoterapia 2–3/1986

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

  • Heik­ki Maja­va: Usko, toi­vo, teo­ria
  • Alois Hicklin: Nar­sis­mi ja daseins-ana­lyy­si
  • Rai­mo Har­ju­la: Sai­raus ja syyl­li­syys
  • Riit­ta Hyrck: Tytös­tä nai­sek­si
  • Saka­ri Kähkönen: Pojas­ta mie­hek­si
  • Alice Mil­ler: Itses­tän­ne riip­puu, miten koet­te sano­ma­ni
  • Gun­nel Wre­de: Tie­teen­har­joit­ta­jan ja tera­peu­tin näke­myk­set
  • Ilpo Lah­ti: Skit­so­fre­nian ennal­taeh­käi­sy
  • Pek­ka Kivi­ran­ta: tie­tees­sä tapah­tuu