Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Psykoterapia 2/1990

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

  • Maa­rit Arp­po: Yhtei(sölli)syydestä
  • Rit­va Pölö­nen: Koke­muk­sia hoi­to­yh­tei­sön työ­noh­jauk­ses­ta
  • Pirk­ko Sil­ta­la: Ruu­miil­lis­ten sai­rauk­sien hoi­to­yh­tei­sö­jen ja nii­den työ­noh­jauk­sen ongel­mia
  • Rit­va Kaja­maa, Lei­la Kes­ki-Luo­pa: Ryh­mä­pro­ses­sin mer­ki­tys ja käyt­tö työ­noh­jaus­kou­lu­tuk­ses­sa
  • Rit­va Pölö­nen: Hoi­to­yh­tei­sön hal­lin­nol­li­nen työ­noh­jaus
  • Pirk­ko Sil­ta­la: Työ­noh­jauk­sen ohjauk­ses­ta
  • Juha Kara: Rans­kan psy­koa­na­lyy­sin his­to­rias­ta

Luet­tua

  • Veli-Pek­ka Hämä­läi­nen: Salat­tu sek­su­aa­li­suus — the­ra­peia­lais­ta satoa