Yhteystiedot

Toimitus:

Pää­toi­mit­ta­jat:

Mart­ti Tuo­hi­met­sä (vast.), p. 050 566 6068

Juha­ni Iha­nus, p. 040 952 6760

Toi­mit­ta­jat:

Mir­ja Malm­berg, p. 040 838 1997

Har­ri Vir­ta­nen, p. 050 347 7716

Joo­na Mik­ko­la, p. 050 304 8446

Toi­mi­tus­sih­tee­ri:

Kris­tii­na Lind­fors, p. 040 831 0743

Toimitusneuvosto:

Puheen­joh­ta­ja:

Anna Col­lan­der, p. 040 587 9508

Vara­pu­heen­joh­ta­ja:

Tuo­mo Tik­ka­nen, p. 0400 459 742

Jäse­net:

Maria Hau­ta­la, p. 050 3695276

Kari Kur­ke­la, p. 050 556 1870

Eeva Pih­la­ja,  p. 050 5374818

Eila Saa­ri­nen, p. 040 548 7886