Kirjoittajat

Juk­ka Aal­to­nen, LKT, pro­fes­so­ri eme­ri­tus. jukka.aaltonen@jyu.fi

Päi­vi Aho-Mus­to­nen, PsL, kou­lu­tusp­sy­ko­te­ra­peut­ti.

Vera Ger­gov, PsL, psy­ko­te­ra­pian eri­koisp­sy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti (Nuo­ri­sop­sy­kiat­ria, Hel­sin­gin yli­opis­to ja HUS).

Juha­ni lha­nus, FT, dosent­ti (Hel­sin­gin yli­opis­to, Aal­to-yli­opis­to), leh­to­ri (Hel­sin­gin yli­opis­to).

Esko Kle­me­lä, TM, kou­lu­tusp­sy­koa­na­lyy­tik­ko (The­ra­peia-sää­tiö), kou­lu­tus­ryh­mäp­sy­koa­na­lyy­tik­ko (Srpt).

Jan­ne Kur­ki, FT, LL.

Saka­ri Leh­to­nen, FM, psy­koa­na­lyy­tik­ko (IPA), lap­si- ja nuo­ri­sop­sy­koa­na­lyy­tik­ko (IPA).

Mir­ja Malm­berg, PsT, kou­lu­tusp­sy­koa­na­lyy­tik­ko (IFPS).

Johan­nes Myy­rä, PsL, kou­lu­tusp­sy­koa­na­lyy­tik­ko.

Tert­tu Mäki­nen, YTT, psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti, klii­ni­nen neu­rop­sy­ko­lo­gi.

Saa­ra Repo, FT, valt. lis., peda­go­gi­nen yli­opis­ton­leh­to­ri (Hel­sin­gin yli­opis­to), sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gi, työ­noh­jaa­ja ja Mind­tul­ness-ohjaa­ja CFM®.

Riit­ta Suvan­to-Witik­ka, psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti (KKT, YET).

Tuo­mo Tik­ka­nen, PsL, eri­koisp­sy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti.

Mart­ti Tuo­hi­met­sä, psy­kiat­ri, psy­koa­na­lyy­tik­ko.

Tina Wik­ström, PsM, psy­koa­na­lyyt­ti­nen psy­ko­te­ra­peut­ti.

Mar­ja-Lee­na Yrjö­lä, lää­kä­ri,