Psykoterapia 3/1998

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

  • Maa­rit Arp­po: Ahmo­kar­piois­ta
  • Sil­ja Mäki, Riit­ta Papu­nen, Sei­ja Vii­ta­nie­mi: Kir­jal­li­suus­te­ra­pias­ta ja sen sovel­luk­sis­ta
  • Juha­ni Reko­la: Mihin ryh­män toi­min­toi­hin ja raken­tei­siin kir­jal­li­suus­te­ra­pia liit­tyy?
  • Lau­ri Man­ner­maa: Uusia tapo­ja kat­soa ja tun­tea, näh­dä ja oival­taa

Luet­tua

  • Heli Mer­ta­nen, Eugen Drewer­mann: Vain sydä­mel­lä näkee hyvin — de Saint Exu­pe­ryn sadun “Pik­ku Prins­si” poh­din­taa

Kolum­ni

  • Heik­ki Maja­va: Luo­vuu­den val­men­nus musiik­ki­kou­lu­tuk­ses­sa

Raport­te­ja

  • Pet­ri Mero­nen: Län­si­rin­ta­mal­ta jotain uut­ta