Kirjoittajat

Jukka Aaltonen, LKT, professori emeritus. jukka.aaltonen@jyu.fi

Anna Andersson, toimintaterapeutti AMK, HUS Psykiatria, opiskelija psykoanalyyttisessa psykoterapeuttikoulutuksessa. anna.andersson@hus.fi

Anna Collander, PsM, psykoanalyytikko. anna.collander@iki.fi

Juhani Ihanus, FT, dosentti (Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto), lehtori (Helsingin yliopisto). juhani.ihanus@helsinki.fi

Esko Klemelä, TM, koulutuspsykoanalyytikko (Therapeia-säätiö), koulutusryhmäpsykoanalyytikko (Srpt). esko.klemela@inter-psyko.fi

Timo Latomaa, FT, KL, PsM. Kokemuksen Tutkimuksen Instituutti, Oulu. timo.latomaa@icloud.com

Tarja Lounasmeri, ratkaisukeskeisen terapian maisteri, terveydenhoitaja YAMK, työnohjaaja, opiskelija psykoanalyyttisessa psykoterapeuttikoulutuksessa. tarja@lounasmeri.fi

Karoliina Maanmieli, FT, Jyväskylän yliopisto. karoliina.kahmi@gmail.com

Pertti Muurinen, psykologi, yksilöpsykoterapeutti VET, ryhmäpsykoterapian ja ryhmäpsykoanalyysin kouluttaja. perttimuurinen@gmail.com 

Markku Nieminen, TM, sairaalapastori (el), psykoterapeutti. markkum.nieminen@luukku.com

Pepita Ruuska, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti. Jyväskylän nuorisopsykiatrian pkl ja yksityinen ammatinharjoittaja. pepita.ruuska@gmail.com

Vesa Salmi, FM, psykiatrinen ESH, työnohjaaja, opiskelija psykoanalyyttisessä psykoterapeuttikoulutuksessa. vesa.salmi@gmail.com

Pirjo Tuhkasaari, ESH, psykoterapeutti VET yksilö- ja perhepsykoterapiassa, koulutuspsykoterapeutti (Therapeia-säätiö), psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapeuttikouluttaja. Psyko-Consult Tuhkasaari Oy. pirjo.tuhkasaari@psyko-consult.fi

Eija Vartiainen, psykoterapeutti VET, ryhmäpsykoanalyytikko, ryhmäpsykoterapeuttikouluttaja. eija@evartiainen.net

Matti Vesterinen, YM, psykologi, psykoterapeutti. matti.vesterinen@elisanet.fi