Valitse vuosi:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Kirjoittajat

Juk­ka Aal­to­nen, LKT, HuK, pro­fes­so­ri eme­ri­tus (Jyväs­ky­län yli­opis­to), psy­koa­na­lyy­tik­ko (IPA).

Hilk­ka Ant­ta­lai­nen, PsM, psy­ko­lo­gi, psy­koa­na­lyyt­ti­nen yksi­lö­te­ra­peut­ti.

Anne Ant­to­nen, TM, kir­kon per­he­neu­von­nan kou­lut­ta­ja, psy­koa­na­lyyt­ti­nen parip­sy­ko­te­ra­peut­ti.

Riit­ta Hyrck, VTM, kou­lu­tusp­sy­koa­na­lyy­tik­ko (IFPS).

Oska­ri Iha­lai­nen, VTK, jat­ko­kou­lu­tet­tu koke­mus­asian­tun­ti­ja.

Jan Johans­son, FM, psy­ko­lo­gi, psy­koa­na­lyy­tik­ko (IFPS).

Mar­kus Johans­son, sosio­no­mi, psy­koa­na­lyyt­ti­nen psy­ko­te­ra­peut­ti, psy­koa­na­lyy­tik­ko­kan­di­daat­ti.

Tii­na Koi­vik­ko, psy­kiat­rian eri­kois­lää­kä­ri, psy­koa­na­lyy­tik­ko (IPA).

Sari Kuu­va, FT, tut­ki­ja, tai­de­his­to­ria (Jyväs­ky­län yli­opis­to).

Male­na Lah­ti­mies, sai­raan­hoi­ta­ja, arte­no­mi, psy­ko­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­ja (The­ra­peia-sää­tiö ja Hel­sin­gin yli­opis­to).

Juk­ka Lau­ri­la, TM, psy­koa­na­lyyt­ti­nen psy­ko­te­ra­peut­ti.

Mark­ku Nie­mi­nen, TM, sai­raa­la­pas­to­ri (el.), psy­ko­te­ra­peut­ti.

Nina Pyyk­kö­nen, PsL, eri­koisp­sy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti, eko­te­ra­peut­ti, työ­noh­jaa­ja.

Juk­ka Ryyp­pö, psy­kiat­ri, psy­koa­na­lyy­tik­ko (IPA).

Mart­ti Tuo­hi­met­sä, psy­kiat­ri, psy­koa­na­lyy­tik­ko. martti.tuohimetsä@kolumbus.fi