Kirjoittajat

Axel Aminoff,
PsM, psykologi, psykoterapeutti, psykoanalyytikko-opiskelija.
aminoff.axel@gmail.com

Anne Anttonen,
psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti.
anne.marketta@outlook.com

Leena Eilittä,
DPhil (Oxon.), yleisen kirjallisuustieteen dosentti (Helsingin yliopisto).
leena.eilitta@helsinki.fi

Helena Hietaoja-Holmström,
FM, psykologi, yksilöpsykoterapeutti, eläk.
hietaoja.holmstrom@dnainternet.net

Harri Hyyppä,
metsätilallinen, koulutusanalyytikko ja filosofinen praktikko.
harri.hyyppa@od1.fi

Juhani Ihanus,
FT, dosentti (Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto).
juhani.ihanus@helsinki.fi

Leena Jaakkola,
psykiatri, psykoanalyytikko, psykoterapeutti.
leena.jaakkola@plusterveys.fi

Kati Kajastus,
PsM, VTM, psykologi.
kati.kajastus@gmail.com

Esko Klemelä,
TM, koulutuspsykoanalyytikko (Therapeia-säätiö), koulutusryhmäpsykoanalyytikko (Srpt).
esko.klemela@inter-psyko.fi

Gudrun Kristmannsdottir,
PsL, erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti, mentalisaatioterapeutti.
kristmannsdottir@liikkuvamieli.com

Karoliina Maanmieli,
FT, kirjallisuusterapiaohjaaja ja kirjoittamisen opettaja.
karoliina.kahmi@gmail.com

Marjo Savijärvi,
FT, yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto).
marjo.savijarvi@helsinki.fi

Riikka Savijärvi,
FK, ympäristötieteiden opiskelija.
riikka.savijarvi@gmail.com

Erno Säisänen,
YTM, taiteensosiologi, jatko-opiskelija (Itä-Suomen yliopisto).
erno.saisanen@gmail.com

Martti Tuohimetsä,
psykiatri, psykoanalyytikko.
martti.tuohimetsa@kolumbus.fi

Kari Viinisalo,
FT, VTM, psykologi.
kviinisalo@gmail.com