Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Psykoterapia 4/1998

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

  • Maa­rit Arp­po: Juh­lan aika?
  • Johan­nes Myy­rä: Koh­ti poti­laan totuut­ta
  • Pirk­ko Sil­ta­la: Ruu­miin totuus
  • Mart­ti Sii­ra­la: Mitä on rea­li­teet­ti?
  • Juk­ka Relan­der: Yksi­lön totuus, yhtei­sön todel­li­suus

Sohvi’en maa­il­ma

  • Pet­ri Mero­nen: Psy­koa­na­lyy­sin itsea­na­lyy­si — aate- ja oppi­his­to­rian dosent­ti Juha­ni Iha­nuk­sen haas­tat­te­lu