Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Psykoterapia 1/1994

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

  • Gae­ta­no Bene­det­ti: Psy­koot­tis­ten ja skit­so­free­nis­ten poti­lai­den psy­ko­te­ra­pia ja sitä hel­pot­ta­vat teki­jät
  • Marco Conci: Psy­koa­na­lyy­si Ita­lias­sa
  • Inger­borg Cla­rus: Tei­re­si­aan, Anti­go­nen ja The­seuk­sen tera­peut­ti­nen teh­tä­vä Sofokleen Oidi­pus-runoel­mas­sa
  • Gun­nel Wre­de: Psy­ko­te­ra­pi i San­din­san­de

Kolum­ni

  • Heik­ki Maja­va: Näyt­te­li­jän­työs­tä

Haas­tat­te­lu

  • Tuo­mo Tik­ka­nen: Mitä laki ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löis­tä mer­kit­see psy­ko­te­ra­peu­teil­le