Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Psykoterapia 4/1992

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

  • Maa­rit Arp­po: Pää­kir­joi­tus
  • Pirk­ko Sil­ta­la: Luo­va sub­jek­ti ja ris­ti­rii­ta
  • Soi­li Haa­ra­mo: Münc­he­nin kongres­sin antia: Psy­koa­na­lyyt­ti­nen näkö­kul­ma uuteen hedel­möit­tä­mis­tek­niik­kaan
  • Tuo­mo Tik­ka­nen: Miten tul­la toi­meen tulos­joh­ta­mi­sen kans­sa?

Tie­tees­sä tapah­tuu

  • Mat­ti Hyrck: Kaler­vo Nis­si­lä: Kuo­le­van kuo­le­mat­to­muus
  • Ante­ro Kii­an­maa: Oidi­pus mark­ki­noi­den saa­ta­nal­li­ses­sa myl­lys­sä. Kort­tei­nen Mat­ti: Kun­nian kent­tä — suo­ma­lai­nen palk­ka­työ kult­tuu­ri­se­na muo­to­na

Luet­tua

  • Juha­ni Reko­la: Capra, Fri­tiof: The Tur­ning Point
  • Maa­rit Arp­po: Hei­deg­ger, Mar­tin: Sil­leen jät­tä­mi­nen

Kolum­ni

  • Heik­ki Maja­va: Kaf­kan tuo­mio
  • Ola­vi Lind­fors: Laa­tu­tuot­tei­ta mie­len­ter­veys­mark­ki­noil­ta?