Lehdet 1991

Psykoterapia 4/1991

Avaa verkkolehti tästä (vaatii kirjautumisen)

Sisällys

 • Arppo, M.: Vanha vainooja
 • Siltala, P.: Depressio
 • Pylkkänen, L.: Nuorten depressiot
 • Vilkkumaa, I.: Miten kuntoutusbyrokraatti mieltää psykoterapian?
 • Kiviranta, P.: Tunnelmia Tukholman kongresseista 1991
 • Lindfors, O.: Katsauksia väkivallan uhrin kohtaamisesta
 • Hyrck, R.: Luettua, Lars-Johan Schalin: Perheen ihmissuhteista


Psykoterapia 3/1991

Avaa verkkolehti tästä (vaatii kirjautumisen)

Sisällys

 • Arppo, M.: Maa nimeltä Nekrolandia
 • Pine, F.: Vietti-, ego-, objektisuhde- ja self-psykologia II
 • Funk, R.: Erich Fromm ja yhteiskunnan nekrofiilinen luonne II
 • Conci, M.: Mies- ja naisteemat nuoren Freudin kirjeissä Eduard Silbersteinille
 • Kangasniemi, T.: Reflektio muutoksen ehtona psykoterapiassa
 • Sammallahti, P.: Kevyt johdatus Jacques Lacanin ajatteluun L. takintekijän tarina
 • Lacan, J.: Peilivaihe psykoanalyyttisen kokemuksen paljastaman minän funktion muovaajana
 • Lindfors, O.: Katsauksia, regressiivisen potilaan psykoanalyysistä
 • Kähkönen, S.: Luettua: Siirala, M., Kulonen S., Syvissä raiteissa. Kansallisen itsetunnon matka


Psykoterapia 1–2/1991

Avaa verkkolehti tästä (vaatii kirjautumisen)

Sisällys

 • Maarit Arppo: Kun tuli luvatuksi…
 • Fred Pine: Vietti‑, ego‑, objektisuhde- ja self-psykologia
 • Walter Bräutigam: Todellinen self ja transferenssi
 • Johannes Myyrä: Mistä lakanasta te puhutte?
 • Heikki Majava: Psyko-soman semiotiikka — transferenssista interferenssiin
 • Heikki Majava: Psykoanalyysi — tiede vaiko ideologia?
 • Henry Broms, Heikki Majava: Myytit, semiotiikka ja psykoterapia
 • Kari Salosaari: Luonnos sairauden semiotiikaksi

Luettua

 • Tuulikki Saaristo: Kvanttiparantamisesta