Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Psykoterapia 3–4/1990

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

 • Maa­rit Arp­po: Kau­ka­na on pit­käl­lä
 • Gae­ta­no Bene­det­ti: Masen­nus, psy­koo­si, skit­so­fre­nia
 • Gerald Chrza­nows­ki: Teo­rias­ta klii­ni­seen käy­tän­töön — yksi vai usei­ta psy­koa­na­lyy­se­jä?
 • Saul K. Peña: Teo­rias­ta klii­ni­seen käy­tän­töön
 • Rai­ner Funk: Erich Fromm psy­koa­na­lyyt­ti­sen teo­rian uudis­ta­ja­na
 • Moham­med Shaa­lan: Poliit­ti­nen psy­kiat­ria
 • Saka­ri Käh­kö­nen: Oidi­pus raa­ma­tus­sa
 • Luet­tua
 • Mer­vi Lei­ja­la: Mitä Dora tui­jot­ti?

Tie­tees­sä tapah­tuu

 • Juha­ni Reko­la: Psy­ko­so­ma­tii­kan uudet haas­teet
 • Juha­ni Lind­fors: Koh­ti uut­ta psy­ko­so­ma­tiik­kaa

Vie­rai­lu­ja

 • Irja Joki­nen: Kurs­si­ter­vei­set Anna Freud Cen­te­res­tä Lon­toos­ta