Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Psykoterapia 1–2/1989

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

  • Maa­rit Arp­po: Vuo­ron vaih­tues­sa
  • Pirk­ko Sil­ta­la: Kas­vu ja kehi­tys nai­se­na I
  • Mar­ja Schul­man: Mela­nie Klein

Tie­tees­sä tapah­tuu

  • Mar­ja-Lii­sa Hon­ka­sa­lo: Oirei­den ongel­ma. Lec­tio praecur­so­ria
  • Ola­vi Lind­fors: Mitä nais­ten oireet mer­kit­se­vät?
  • Anja-Riit­ta Lahi­kai­nen: Lap­se­na nyky­maa­il­mas­sa
  • Pirk­ko Sil­ta­la: Reu­na­mer­kin­tö­jä Hen­ry Moo­ren ja Dome­nico Gno­lin nais­ku­viin
  • Johan­nes Myy­rä: Äitin­sä poi­ka Tar­kovs­kin pei­lis­sä
  • Lee­na Hytö­nen, Ulla Kyrön­sep­pä: Vie­rai­lu Port­man-kli­ni­kal­la Lon­toos­sa