Valitse vuosi:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Psykoterapia 4/1987

Avaa verk­ko­leh­ti täs­tä (vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen)

Sisällys

  • Saat­to­mat­kal­la
  • Mic­hael Ermann: Vas­tus­tuk­set yksi­löl­li­set ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­set piir­teet
  • Pirk­ko Sil­ta­la: Vas­tus­tuk­sen rin­nal­la
  • Tert­tu Sito­lah­ti: Ana­lyy­ti­kon vas­ta­rin­ta ja nar­sis­ti­set ongel­mat
  • Pek­ka Kivi­ran­ta: Luon­ne­häi­riöi­den ja ‑neu­root­ti­nen vas­tus­tus
  • Stan­ley Ros­ner: Vaka­vas­ti sai­ras tai kuo­le­va ana­lyy­tik­ko

Lähe­tet­ty­jä kir­joi­tuk­sia

  • Mart­ti Sii­ra­la: Puhet­ta ihmi­ses­tä hänen sai­rau­des­saan ja kaik­ki­nai­ses­sa ahdin­gos­saan
  • Mart­ti Sii­ra­la: In memo­riam: Allan Johans­son