Lehdet 1984

Psykoterapia 1-2/1984

Avaa verkkolehti tästä (vaatii kirjautumisen)

Sisällys

 • Majava, H.: Eksistentialismi ja psykoterapia
 • Annala, P.: Eksistenssifilosofian ja psykoterapian juuret
 • Saarinen, E.: Pahuus: Eksistentialistinen näkökulma
 • Salminen, H.: Eksistenssianalyysi ja unet
 • Majava, H.: Eksistenssianalyysi psykoterapiassa
 • Huttunen, R.: Kuvallinen ilmaisu psykoterapiassa

Luettua

 • Kaila, K.: Keskusteluja terapeutin kanssa / Salakka, L.
 • Rauhala, L.: Ihmiskäsitys ihmistyössä / Sitolahti, T.


Psykoterapia 3-4/1984

Avaa verkkolehti tästä (vaatii kirjautumisen)

Sisällys

 • Majava, H.: Luova prosessi?
 • Siltala, P.: Lapsuuden luovat ristiriidat
 • Andersson, C.: Psykoterapia ja luovuus
 • Osanen, H.: Sali n:o 6, terapeuttisia näkökulmia Anton Tsehovin novellista
 • Ruokanen, M.: Eksistentialismi ei tyydytä ekstaasihimoa
 • Alanen, Y.: Esko Orma in memoriam
 • Kiviranta, P.: Madridin konferenssi