Ohjeita kirjoittajille

Psykoterapia-lehden sisällön painopiste on psykoanalyysin teoriassa ja käytäntöön soveltamisessa, lähinnä psykoterapian ja psykoanalyysin alueilla. Lehti pyrkii seuraamaan ajankohtaisia suuntauksia ja perusteorian kehitystä. Artikkelien aiheet liikkuvat myös taiteiden ja filosofian alueilla.

Lehdessä julkaistaan pääasiassa suomen kielellä artikkeleita, tutkimusselostuksia, kirja- ja taideteosten esittelyitä ja muita lehden alaan kuuluvia kirjoituksia, kuvia, ilmoituksia sekä mainoksia. Artikkelien suositeltava pituus on 25 000 - 50 000 merkkiä, kirjaesittelyjen enimmäispituus on 15 000 merkkiä.

Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostissa mieluimmin Word-tekstinkäsittelyohjelmalla tehtyinä versioina. Kuvat ja kaaviot tulee sijoittaa oikeille kohdilleen itse tekstissä, tai jos ne ovat erillisinä, selkeästi mainita niiden paikka tekstissä. Myös paperiversioita kuvista voi tarvittaessa lähettää.

Artikkeleiksi tarjottavat kirjoitukset annetaan asiantuntijoiden arvioitaviksi. Artikkeleita käsitellään tällöin nimettöminä. Myös vertaisarvioitsijat ovat anonyymeja. Asiantuntijat voivat tehdä muutos- ja korjausesityksiä, jotka tulee ottaa huomioon. Lehden toimitus toimii kommenttien ja korjausehdotusten välittäjänä artikkelin kirjoittajan ja vertaisarvioijan välillä. Toimituksella on oikeus toimittaa tekstiä sekä lisätä väliotsakkeita tarvittaessa.

Lehti ei sitoudu julkaisemaan mitään tarjottua aineistoa, ei edes pyydettyä.

Artikkeleiksi tarkoitettuihin kirjoituksiin tulee liittää enintään 100 sanan mittainen tiivistelmä, jonka toimitus muokkaa artikkelin tai kirjoituksen ingressiksi.

Kirjoittajia pyydetään antamaan ainakin seuraavat tiedot: nimi, oppiarvo, ammatti, työpaikka ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Käsikirjoitukset tulee lähettää kieleltään ja tyyliltään viimeistellyssä muodossa. Lainasanoja pyydetään välttämään.

Tekstissä olevat lähdeviitteet sijoitetaan sulkeisiin siten, että ensin tulee kirjoittajan sukunimi, sitten lähteen painovuosi ja lopuksi sivut (Segal 1975, 134–135). Sivuhuomautuksiin voi käyttää loppuviitteitä. Lähdeluettelo sijoitetaan kirjoituksen loppuun otsikolla Kirjallisuus. Luettelo laaditaan tekijäin sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lähteestä ilmoitetaan tekijän sukunimi, etunimi, julkaisuvuosi, teoksen nimi, kustantaja ja julkaisupaikka. Artikkelista myös lehden volyymi ja sivut. Esimerkiksi: Bion, Wilfred (1970). Attention and interpretation. London: Tavistock.; Heimann, Paula (1950). On counter transference. International Journal of Psycho-Analysis, 31, 81–84.; Schachtel, Ernest G. (1949). On memory and childhood amnesia. Teoksessa Mullahy, Patrick (toim.), A study of interpersonal relations. New York: Hermitage Press.

Esiteltävistä kirjoista annetaan seuraavat tiedot: kirjoittajan nimi (suomennetuista myös suomentaja), teoksen nimi, kustantaja, julkaisupaikka ja -vuosi sekä teoksen sivumäärä.

Artikkelien kirjoittajille lähetetään kolme kappaletta lehden kyseistä numeroa, muille kirjoittajille yksi.

Kirjoittaja luovuttaa julkaisuoikeudet (myös sähköisiin julkaisuihin) Psykoterapia-lehdelle.

Maksulliset ilmoitukset lähetetään toimitussihteerille sähköpostin liitetiedostona. Lehden palstan koko on 70 x 200 mm, kahden palstan yhteenlaskettu leveys on 140 mm ja koko sivun painopinta-ala 140 x 200 mm.

Kirjoitusten ja ilmoitusten määräajat ovat seuraavat: 1. numeroon 15.1., 2. numeroon 15.4., 3. numeroon 15.8. ja 4. numeroon 31.10. Tieteelliset artikkelit pyydetään arviointijärjestelmän vuoksi toimittamaan mieluummin puoli vuotta aiemmin.

Epäselvissä kysymyksissä kehotetaan kääntymään päätoimittajien tai toimitussihteerin puoleen.