Yhteystiedot

Toimitus:

Pää­toi­mit­ta­jat:

Mart­ti Tuo­hi­met­sä (vast.), p. 050 566 6068
martti.tuohimetsa@kolumbus.fi

Juha­ni Iha­nus, p. 050 318 5357
juhani.ihanus@helsinki.fi

 

Toi­mit­ta­jat:

Kris­tii­na Lind­fors, p. 040 831 0743
kristiina.lindfors@fimnet.fi

Mir­ja Malm­berg, p. 040 838 1997
mirja.malmberg@pp1.inet.fi

Han­nu Sää­vä­lä, p. 040 537 3242
hannu.saavala@oulu.fi

Har­ri Vir­ta­nen, p. 050 347 7716
harri@harrivirtanen.fi

 

Toi­mi­tus­sih­tee­ri:

Kris­tii­na Lind­fors, p. 040 831 0743
kristiina.lindfors@fimnet.fi

Toimitusneuvosto:

Puheen­joh­ta­ja:

Anna Col­lan­der, p. 040 587 9508
anna.collander@elisanet.fi

 

Vara­pu­heen­joh­ta­ja:

Tuo­mo Tik­ka­nen, p. 0400 459 742
tuomoajtikkanen@gmail.com

 

Jäse­net:

Maria Hau­ta­la, p. 050 3695276
mariajhautala@gmail.com

Lei­la Kes­ki-Luo­pa, p. 050 532 4715
leila.keski-luopa@keski-luopakonsultointi.fi

Sami Kivik­ko­kan­gas, p. 040 647 7130
sami.kivikkokangas@protonmail.com

Sirk­ku Lepis­tö, p. 050 564 0217
lepisto.sirkku@gmail.com

Eila Saa­ri­nen, p. 040 548 7886
eila.saarinen@sensitiva.fi

Mil­la Tam­mi­nen, p. 050 5206354
milla.tamminen@outlook.com